Klub Marynarki Wojennej w Gdyni
Kontakt

Nasz adres:
Klub Marynarki Wojennej
ul. Zawiszy Czarnego 1
81-301 Gdynia 1

 

Kierownik
kmdr por. Klaudiusz Nowaczyk

tel: 261 26 35 18 wew. 21,
fax: 261 26 13 68,
e-mail: klubmw@ron.mil.pl

 

Zastępca kierownika
Kierownik działu metodyczno-instruktorskiego
kmdr ppor. Piotr Stolc

tel: 261 26 35 18 wew. 22
e-mail: p.stolc@ron.mil.pl

 

Kierownik działu środowiskowego
mgr Marek Gałęzowski

tel: 261 26 38 04
e-mail: m.galezowski@ron.mil.pl

 

Kierownik biblioteki oświatowej
mgr Irena Kołazińska

tel: 261 26 35 32
e-mail: i.kolazinska@ron.mil.pl

 

Pełnomocnik Kierownika Klubu
ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Maciej Dróżdż

tel: 261 26 35 18 wew. 28
e-mail: m.drozdz@ron.mil.pl

 

Promocja i administrator strony www
mgr Dorota Matejczyk-Waletko

tel. 261 26 35 18 wew. 31
e-mail: d.matejczyk@ron.mil.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych